06-28746823

Rijsven 44, 5645 KH Eindhoven

Contact

De kracht van Mindful Exposure

 

Pijnlijke, verdrietige of onprettige gevoelens willen we liever niet voelen. We proberen ze op allerlei manieren te voorkomen, te negeren, te onderdrukken of te bestrijden. Het langdurig onderdrukken van gevoelens kan een emotionele blokkade veroorzaken en allerlei psychische en lichamelijke klachten geven.

 

Onderdrukte emoties hopen zich op in het lichaam en gaan niet zondermeer weg. Emoties willen geuit en gevoeld worden. Angst werkt op dezelfde manier.  Als je angst probeert te negeren, wordt die vaak alleen maar groter.

 

Door (onverwerkte) pijnlijke, verdrietige, angstgevoelens of een onverwerkte traumatische ervaring onder ogen te zien en te durven toelaten, kan er verwerking op gang komen.

 

Mindful Exposure is een effectieve methode, die helpt bij emotionele problemen, posttraumatische stressstoornissen en verwerkingsproblemen bij (oud)verlies

 

Via  Mindful Exposure worden (moeilijke) emoties verwerkt,  door de pijnlijke ervaring op te roepen en het  richten van de aandacht op het lichaam waar de gevoelens het meest voelbaar zijn. De aanvankelijke nare gebeurtenis zal zijn lading geleidelijk verliezen en het patroon van onderdrukken, vermijding of bestrijding doorbreken.

 

Voor het toepassen van Mindful Exposure, heb ik een mindfulness training gevolgd en mij vervolgens geschoold in Mindful Exposure en (verlies)verwerkingsproblemen. Naast positieve ervaringen van cliënten, heb ik ook persoonlijk ondervonden hoe eenvoudig, maar krachtig deze methode werkt.

 

 

 

Als de verbinding tussen partners verloren dreigt te gaan

 

Ook een relatie die dreigt vast te lopen, is te zien als een verlies.  Verlies van liefde, aandacht, waardering,
(h)erkenning en ideaalbeelden. Dit kan een gevoel van leegte  en onbegrip geven en kan leiden tot veel verdriet en verwijdering.

 

Bij een dergelijk verlies kan het nodig zijn om ondersteuning te krijgen van een professional, die samen met jullie op zoek gaat naar de basis, die jullie ooit bij elkaar heeft gebracht.

 

Mijn uitgangspunt is dat ik  jullie weer echt met elkaar in contact  breng, waardoor je elkaar, maar ook jezelf, beter begrijpt. Dit is een belangrijke voorwaarde om elkaar opnieuw te (leren) waarderen.

 

Ik ben geschoold in EFRC, Emotionally Focused Relation Counselling. EFRC is een nieuw soort relatiecounselling, die zeer effectief werkt. De focus ligt op emoties en het vertalen van gevoelens die onder gedrag liggen, naar verlangens en behoeftes. Het uiteindelijke doel van EFRC is het creëren van een veilige verbinding tussen partners, als sleutel tot een liefdevolle relatie.